انتخاب رشته نهمی ها  

صحبت های مهندس خوش سیما مشاور دبیرستان دانشجو درباره انتخاب رشته سال نهمی ها

با مشاهده ی این فیلم ها با موارد زیر آشنا خواهید شد:

1-آشنایی با تک تک دروس پایه های دهم یازدهم دوازدهم در هر سه رشته

2-تعداد سؤالات کنکور و جمعیت شرکت کنندگان هر رشته

3-ویژگی های کنکور سراسری شاخه نظری

4-معرفی رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و...

5-معرفی رشته های مهندسی مکانیک، عمران،  IT و...

6-معرفی رشته های حقوق، روانشناسی، مدیریت و...

7-آشنایی کامل با رشته های هنر و زبان

 
 
 
 
 
بخش اول
 
 
 
 
 
 
 
بخش دوم
 
 
 
 
 
 
 
بخش سوم
 
 
 
 
 
 
 
 
بخش چهارم